OLUKORD HUNDIJAHIL

Koerust kütiti just 2 hunti. Järva2 jaht kinni!

Järva1 järel 4 luba.

Autor: Lauri Ellram