Ajalugu

Kooskõlas Eesti NSV Ministrite Nõukogu 2 novembri 1966 aasta määrusega nr.464 määras Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 2 veebruaril 1967 aastal korraldusega nr.25 Paide Rajooni Jahindusklubi moodustamiseks orgkomitee järgmises koosseisus: Heino Lussmaa,Arnold Volmerson,Endel Jõgisalu,Hans Saluste, Karl Ratnik, Erich Markus, Kairold Laks, Viktor Polli ja Väino Rei.

08 veebruaril 1967 toimus Paide Jahindusklubi orgkomitee esimene töökoosolek.Orgkomitee esimeheks valiti Heino Lussmaa, sekretäriks Karl Ratnik.

Paide Jahindusklubi asutamise konverents toimus 26 märtsil 1967

25 märts 1972 Valiti Paide Jahindusklubi nõukogu ja juhatuse esimeheks Heino Lussmaa, aseesimeheks Kairold Laks ja sekretäriks Karl Ratnik.

27 novembril 1972 toimus Kareda  Nahaparkimistööstuse avamine.Kareda Nahaparkimistööstus lõpetas tegevuse 1993 aastal.

ENSV Jahimeeste Seltsi presiidiumi otsusega nr.9 01 detsember 1972 kinnitati Lembit Kajakas Paide Jahindusklubi juhatajaks.
Paides, Ujula t.1 Jahindusklubi ruumes.

PAIDE JAHINDUSKLUBI NÕUKOGU JA JUHATUSE ESIMEHED:
Heino Lussmaa         01.01.1967 – 30.03.1974
Endel Jõgisalu           30.03.1974 – 18.02.1984
Toivo-Mart Rebane  18.02.1984 – 18.02.1992
Toomas Marrandi     18.02.1992 – 18.06.2015
Arvi Luuk                   18.06.2015 – 29.11.2016

Mati Hõbemägi          29.11.2016 – ………………..

PAIDE JAHINDUSKLUBI JUHATAJAD (DIREKTORID):
Gustav Kallis            28.03.1967 – 30.11.1972
Lembit Kajakas        01.12.1972 – 05.02.1992
Ants Pehk                 06.02.1992 – 28.08.2006
Silva Milder ( kt.)    01.09.2006 – 12.07.2016

Lauri Ellram            13.03.2017 – ……………….