VÄIKEULUKID

Keskkonnaministri 28.05.2013. a määruse nr 32

„Jahieeskiri“
lisa
Väikeulukite loetelu
1) rebane (Vulpes vulpes);
2) kährikkoer (Nyctereutes procyonoides);
3) mink ( Mustela vison);
4) tuhkur (Mustela putorius);
5) metsnugis (Martes martes);
6) kivinugis (Martes foina);
7) mäger (Meles meles);
8) kobras (Castor fiber);
9) ondatra (Ondatra zibethicus);
10) halljänes (Lepus europaeus);
11) valgejänes (Lepus timidus);
12) kormoran (Phalacrocorax carbo);
13) hallhaigur (Ardea cinerea);
14) rabahani (Anser fabalis);
15) hallhani (Anser anser);
16) suur-laukhani (Anser albifrons);
17) kanada lagle (Branta canadensis);
18) valgepõsk-lagle (Branta leucopsis);
19) viupart (Anas penelope);
20) rääkspart (Anas strepera);
21) piilpart (Anas crecca);
22) sinikael-part (Anas platyrhynchos);
23) soopart (Anas acuta);
24) rägapart (Anas querquedula);
25) luitsnokk-part (Anas clypeata);
26) punapea-vart (Aythya ferina);
27) tuttvart (Aythya fuligula);
28) hahk (Somateria mollissima);
29) aul (Clangula hyemalis);
30) mustvaeras (Melanitta nigra );
31) sõtkas (Bucephala clangula);
32) laanepüü (Bonasa bonasia Tetrastes bonasia);
33) faasan (Phasianus colchicus);
34) nurmkana (Perdix perdix);
35) lauk (Fulica atra);
36) tikutaja (Gallinago gallinago);
37) metskurvits ( Scolopax rusticola);
38) naerukajakas (Larus ridibundus);
39) kalakajakas (Larus canus);
40) hõbekajakas (Larus argentatus);
41) merikajakas (Larus marinus);
42) kodutuvi (Columba livia f. domestica);
43) kaelustuvi ( Columba palumbus);
44) hallrästas