Jahitrofeede mõõtmine 11 aprill

Järvamaa jahitrofeede mõõtmine toimub klubis 11. aprillil Järvamaal (Järvamaa Jahindusklubis). Kontakt: Lauri Ellram, 5348 6408, jklubi@jklubi.ee. Trofeed tuua klubisse hiljemalt 10. aprilliks. 10€ trofee.

Järvamaa Jahindusklubi 2024 aasta jahtkondadevahelise haavlilaskmise võistluse juhend.

JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI MTÜ   JAHTKONDADEVAHELISE     HAAVLILASKMISE VÕISTLUSE                                    JUHEND Võistluste eesmärk: Järvamaa Jahindusklubi MTÜ 2024 parima jahtkonna selgitamine haavlilaskmises. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, haavlilaskmise propageerimine, Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi  alates  01.05.2024 kuni 30.09.2024 jooksva kokkuleppelise graafiku alusel Türil,...

2023 aasta jahtkondadevahelise haavlilaskmise seeriavõistluse tulemus

Selle aasta jahtkondadevaheline haavlilaskmise seerivõistlus on lõppenud.Ei tea küll millest tingitud, aga käesoleval aastal oli huvi jahtkondadel haavlilaskmise vastu kahjuks tagasihoidlik.Tõsiasi on, et laskmise tegi ära ainult üks jahtkond…EPT jahtkond.Tulemus ei olnud sugugi halb…90 tabamust100 st.Ülo Mets – 25Kaarel...

Klubi ühisjaht 21. oktoober

Järvamaa Jahindusklubi ühisjaht koostöös Kaitseliiduga, Koigi ja Anna jahktkonnaga toimub 21.oktoober.Ühisjaht toimub Noorkotkaste ja Kodutütarde jahilaagri raames, mis toimub 20-22.10. Osavõtutasu 15€ kanda minu arveldusarvele Lauri Ellram: SEB EE551010010313635016 (selgituseks enda nimi ja ühisjaht) Ajakava: 08.00-09.00 kogunemine ja hommikusöök...

Türi Compak Sportingu IV etapp toimub 30.09.2023

INFOKS LASKURITELE !!! Väljakuulutatud 23.09.2023 toimuv Türi Compak Sportingu seeriavõistluse IV etapp toimub 30.09.2023 algusega kell 11.00. Ikka Postimetsa Laskepaigas! Trennipäev 28. september kell 15.00-20.00! Kontakt: Reigo Paukku

Töökorralduse muutus

Viimases juhatuse koosolekul otsustati muuta töökorraldust klubis. Mina olen majas esmaspäeviti, neljapäeviti ning Pikk teisipäeviti, reedeti. Kuna kõik asjaajamine käib nagunii arvuti või telefoni vahendusel, siis 4x nädalas Paidesse kohale sõita ei ole mõttekas.

Laskekatsed Aravete tiirus

Suuruluki laskekatseid Aravetel on võimalik sooritada esmaspäeviti kell 18.00: Kuupäevadel: 08.mai; 15 mai; 22 mai; 29 mai; 05 juuni Vajalik eelregistreerimine: Jaanus Noorveli tel: 523 6855

Türi Compak Sportingu seeriavõistlus 2023

Võistlus: Võistlus toimub CSP formaadis ja nelja etapina. Selgitatakse väljaparimad laskurid ühe etapi kokkuvõttes ja parimad kolme etapi kokkuvõttes. Aeg ja koht!I etapp 01.05.2023 Postimetsa laskepaik, algus kell 11.00II etapp 13.05.2023 Postimetsa laskepaik, algus kell 11.00III etapp 12.08.2023 Postimetsa...

Järvamaa Jahindusklubi jahtkondadevahelise haavlilaskmise võistluse 2023 juhend

JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI MTÜ  JAHTKONDADEVAHELISE HAAVLILASKMISE VÕISTLUS                                                                                      JUHEND Võistluste eesmärk: Järvamaa Jahindusklubi MTÜ 2023 parima jahtkonna selgitamine haavlilaskmises. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, haavlilaskmise propageerimine, Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi  alates  01.05.2023 kuni 31.10.2023 jooksva kokkuleppelise graafiku alusel Türil,...

Noorjahimeeste kursus 01.aprillist

Järvamaa noorjahimeeste kursus algab 01. aprill kell 09.00. Koolitajad Ülo Mets, Peeter Hussar, Tõnis Korts, Igor Homin, Priit Vahtramäe, Aili Pärtel Beljaev. Hind 400€. 01.04 09.00-15.00 – Sissejuhatus, jahiseadus ja jahieeskiri (Tõnis Korts)02.04 09.00-12.00 – Jahimaa korraldamine, ulukikahjud, valiklaskmine (Priit Vahtramäe). 12.00-15.00 – Jahikoerad (Aili Pärtel Beljaev)07-09.04...

Märgaladel ei tohi enam pliimoona kasutada

Alates 15. veebruarist on keelatud kasutada pliimoona märgaladel ja nende vahetus läheduses. Keeld on kehtestatud Euroopa Komisjoni 25. jaanuari 2021 määrusega (EL) 20-21/57. Kuna Euroopa Komisjoni määrused on otse kohaldatavad, siis hakkab ka Eestis see määrus 15. veebruaril täies...

Trofeede hindamine 09. veebruaril

Jahindusklubis toimub trofeede hindamine 09.veebruaril kell 10.00. Tasumine 10 eurot trofee kohta kohapeal. Trofeed tuleb tuua ilma aluseta. Trofee peab olema korrektselt tähistatud (nimi, jahipiirkond, kuupäev) Trofeed tuua klubisse hiljemalt 03. veebruariks.

Muutub vereproovide kogumise kord

Alates 1. jaanuarist 2023 muutub SAK lepingu raames vereproovide kogumise kord. Põllumajandus- ja Toiduamet on teavitanud EJS-i muudatusest 2023. aasta SAK projekti raames metssigadelt vereproovide kogumise ja finanstseerimise osas. Muudatust  ei ole  tehtud emiste organproovide viimise, leitud metssigadelt vereproovide...

MAK 2014-2020 meede 4. Imavere jahtkond

MAK 2014-2020 meede 4. Imavere jahtkond Investeeringu eesmärk on Imavere jahtkonnale jahiulukite nõuetekohaseks  käitlemiseks vajalike seadmete ostmine. Investeeringu tulemusena osteti külmkamber, sügavkülmkirst ja kondistamise töölaud.

2022 aasta jahtkondadevahelise haavlilaskmise võistluse tulemused

Tere 2022 aasta jahtkondadevaheline seeriavõistlus on selleks korraks jõudnud lõpule. Osales kokku viis jahtkonda ja meeldiv on tõdeda, et laskmistulemuset keskmine tase on tõusnud. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ning soovivad edukat jahihooaja jätku ! Kohtumiseni uuel, 2023 hooajal !...

Klubi ühisjaht 12. novembril Koigis

Käes on aeg pidada jahindusklubi ühisjahti, 12. novembril. Järjekorras 16. jaht. Koguneme Koigi Jahimajas 08.30, kus avatakse Koigi esmakäitluskoht. Päevakava: Kogunemine ja hommikukohv alates kell 08.30 Koigi Jahimajas (Keskküla Koigi küla)Jahtide vahel pakutakse lõunasuppi.Pärast jahti päeva kokkuvõte ja ühine õhtusöök Koigi Jahimajas....

MAK 2014-2020 meede 4. Kõrvemaa jahtkond

Investeeringu eesmärk on Kõrvemaa jahtkonna jahiulukite nõuetekohase  käitlemiskoha  rekonstrueerimine. Investeeringu tulemusena rekonstrueeriti olemasolev käitlemiskoht. Paigaldati uus jahutusagregaat ja kogumismahuti.

Spordi ja teadusnädal Hammerbecki Põhikoolis

Sel nädalal toimus Hammerbecki Põhikoolis spordi ja teadusnädal. Selle ürituse raames käis Asko Osula tutvustamas lastele jahindust. Teemadeks – jahindus, suur- ja väikekiskjad. Huvi oli väga suur, päeva jooksul sai metsloomadega tutvumas käia kogu koolipere. Suur kiitus Askole klubi...

MAK 2014-2020 meede 4. Esna jahtkond

MAK 2014-2020 meede 4. Esna jahtkond Investeeringu eesmärk on Esna jahtkonnale jahiulukite nõuetekohaseks  käitlemiseks vajalike seadmete ostmine. Investeeringu tulemusena osteti külmkamber, sügavkülmkirst ja kaks kondistamise töölauda.

Põdrajahist

09.sept. toimus jahindusnõukogu põdra küttimismahu ja -struktuuri kehtestamiseks. Kokkulepet saavutamata põdrajahti Järva maakonnas 2022/2023 jahiaastal ei toimu. Vähemalt hetkel on see nii, eks kuuleb, mis edasi.

MAK 2014-2020 meede 4. Oisu jahtkond

MAK 2014-2020 meede 4. Oisu jahtkond Investeeringu eesmärk on Oisu jahtkonnale jahiulukite nõuetekohaseks  käitlemiseks vajalike seadmete ostmine. Investeeringu tulemusena osteti külmkamber, 2 sügavkülmkirstu, kondisaag ja kondistamise lõikelaud.

MAK 2014-2020 meede 4. EPT jahtkond

Investeeringu eesmärk on EPT jahtkonnale jahiulukite nõuetekohaseks käitlemiseks vajalike seadmete ostmine. Investeeringu tulemusena soetati jahekapp, sügavkülmik, 2 roostevaba lauda, jahekamber ja külmkapp/sügavkülmik.

Eesti Jahimeeste kokkutuleku piletid

Alanud on jahimeeste kokkutuleku piletimüük!  Pileteid saab osta SIIT.  Soodusmüük kestab kuni 31. maini. Sellel aastal kehtestati jahimeeste kokkutulekuks järgmised hinnad:

Järvamaa Jahindusklubi jahtkondadevahelise haavlilaskmise võistluse juhend 2022

JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI MTÜ  JAHTKONDADEVAHELISE VÕISTLUSE                                                                                       JUHEND Võistluste eesmärk: Järvamaa Jahindusklubi MTÜ 2022 parima jahtkonna selgitamine haavlilaskmises. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, haavlilaskmise propageerimine, Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi  alates  01.05.2022 kuni 31.10.2022 jooksva kokkuleppelise graafiku alusel Türil, Lokuta...

LASKETIIRU KASUTAMISEST

Uue nädala kolmapäevast kell 17.00 on lasketiiru kuulitiirud avatud. Hetkel kuulitreeningud kolmapäeviti.Samal päeval on jooksvalt võimalik sooritada laskekatseid. Kuulitiirude vastutav isik ja lisainfo Kaido Kattai: 5615 6912.Haavlirajad veel väga märjad, nende osas võtke ühendust Igoriga, millal rajad avatakse.

MAK 2014-2020 meede 4. Koigi jahtkond

Investeeringu eesmärk on Koigi jahtkonnale jahiulukite nõuetekohase  käitlemiskoha  välja  ehitamine. Investeeringu tulemusena ehitatakse uus jahiulukite esmakäitlemiseks vajalik ruum koos külmkambri, veetrassi ja kanalisatsiooniga.

Noorjahimeeste kursus 7. mail

Järvamaa jahikursus algab 07. mail kell 09.00. Toimub 4. järjestikul nädalavahetusel. Koolitajad Ülo Mets, Peeter Hussar ja Tõnis Korts. Hind 360€, kursus toimub kui on vähemalt 10 osalejat. Registreerida aadressil: jklubi@jklubi.ee Lisainfo: 53 486 408

Hundijaht ja jõulurahu metsades

Nagu olete ehk lugenud siis Järva ohjamisalale anti juurde 6 hundi luba, mujale mitte ühtegi. Jahtide käigus ärge unustage kinni pidamast jõulurahust metsades, mis traditsiooniliselt on 24-26 detsember. Tänavu kuulutati jõulurahu välja Mäetagusel. Häid saabuvaid jõule kõigile !

2021 aasta jahtkondadevahelise seeriavõistluse tulemused

2021 aasat jahtkondadevaheline seeriavõistlus on lõppenud. Osales kolm jahtkonda.  Kindlasti jättis oma jälje ka  Covid, mis  piiras meie kõikide tegemisi. Korraldajad tänavad kõiki osalenuid ja  loodame jätkata sama seerivõistlusega  ka uuel 2022 aastal. Tulemused  : I  Anna Jahtkond 89...