MAK 2014-2020 meede 4. Kõrvemaa jahtkond

Investeeringu eesmärk on Kõrvemaa jahtkonna jahiulukite nõuetekohase  käitlemiskoha  rekonstrueerimine.

Investeeringu tulemusena rekonstrueeriti olemasolev käitlemiskoht. Paigaldati uus jahutusagregaat ja kogumismahuti.

Autor: Lauri Ellram