Relvaloa kehtivuse pikendamine

30.03.2023 jõustus relvaseaduse muudatus. Relvaloa kehtivuse
pikendamiseks tuleb esitada taotlus  nüüd kaks kuud varem.

Autor: Lauri Ellram