Eesti Jahimeeste Selts kohtus maaettevõtjate ning maa- ja metsaomanike esindajatega

Eesti Jahimeeste Selts kohtus 21.11.2016 a  Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide esindajatega, kelle initsiatiivil arutati 1. juunil 2013. aastal jõustunud jahiseaduse ja selle toimimise üle. Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide esindajad on seisukohal, et seadusandlus tuleks üle vaadata, et oleks võimalik tagada nii jahimeeste kui maaomanike õigused. Kohtumisel peeti nõu ka sigade Aafrika seakatku tõrje teemal ning räägiti väikeuluki jahi korraldusest. Nii maaomanikud kui ka jahimehed leidsid, et ulukite kahjustused on piirkonniti väga suured. Koos püütakse leida nendele probleemidele lahjendusi. Selleks moodustati maaomanike ja jahimeeste ühine töögrupp, et analüüsida seaduse mõju ja kavandada probleemide lahendamise võimalusi.

Autor: Kalle Grünthal