Veterinaarameti korraldus

Kuna kogu mandri Eesti ja Saaremaa on II ja III tsoonis, siis on kohustus uurida kõik kütitud metssead ja ka surnuna leitud metssead SAKle.

 

  1. Kui jahimees toob kütitud metssea vereproovi veterinaarkeskusesse või volitatud veterinaararstile, siis peab tal kaasas olema  jahiluba, kuhu tehakse veterinaarkeskuse ametniku või volitatud veterinaararsti poolt märge vereproovi vastuvõtmise kohta.
  2. Juhul kui jahimehel ei ole jahiluba kaasas, siis selgitab veterinaarkeskuse ametnik või volitatud veterinaararst  jahimehele, et ta peab laborvastuse kättesaamise korral ise kirjutama katseprotokolli numbri ja väljastamise kuupäeva kütitud metssea jahiloale.
  3. Eelnev on väga oluline ka selleks, et kui jahimees toob hiljem emise organproovi veterinaarkeskusesse, siis peab tal  kaasas olema jahiluba, sest organproovi toomisel saab vajalikud andmed jahiloalt ja  ühtlasi tõendada, et antud kütitud metssiga on SAK-ile eelnevalt uuritud.
  4. Kui vereproov ja emise organproov tuuakse veterinaarkeskusesse korraga on jällegi vajalik kaasa võtta jahiluba, sest organproovi toomisel saab vajalikud andmed jahiloalt ning ühtlasi saab ka teha märke vereproovi vastuvõtmise kohta.

 

Ainsana on erisus Hiiumaal, kus tuleb uurida 2% kütitud metssigadest ja kõik surnuna leitud metssead, samuti need metssead, mida soovitakse Hiiumaalt välja viia.

Autor: Kalle Grünthal