Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2020

Annan teada, et 2020 aasta aruanne „Ulukiasurkondade seisund ja
küttimissoovitus 2020“ koos metsakahjustuste ülevaatega on
Keskkonnaagentuuri kodulehel nüüd avaldatud.

Nii aruande kui ka selle lisa leiab lingilt
https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/kuttimine

Keskkonnaagentuur

Autor: Lauri Ellram