Põdrapäevast Järvamaa Jahindusklubis

04.11.2016 toimus klubis n.n.  “põdrapäev”, kus Jüri Tõnisson koos Maaülikooli tudeng Kaspariga uurisid kohale toodud põdramaterjale. Et päev õnnestus, kinnitab Jüri Tõnissoni saadetud kiri, milles tema hinnangul oli tegemist ühe kõige tegusama põdrapäevaga Järvamaal.  Siinkohal edastan tänusõnad kõikidele jahtkondadele ja asjaosalistele, kes päeva kordaminekuks oma panuse andsid. Koos oleme tugevad ja läheme edasi.

Autor: Kalle Grünthal