Oluline informatsioon metssigade küttimise ja analüüside osas

Eesti Jahimeeste Seltsi, Veterinaar- ja Toiduameti ning Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindajad on kokku leppinud järgnevas:

1. Alates 1. märtsist (kaasa arvatud) loetakse eelmisel aastal sündinud metsseapõrsad kesikuteks. See tähendab VTA ja jahiühenduste vahel sõlmitud lepingute mõistes seda, et eelmisel aastal sündinud emaste metssigade organmaterjali alusel on jahimeestel võimalik saada kompensatsiooni vastavalt lepingule. Väljamaksmise üheks eelduseks on ka see, et sellisena kütitud emane metssiga on kütitud jahiloa alusel, mis on väljastatud kesiku või täiskasvanud metssea küttimiseks.

2. Alates märtsikuust lõpetatakse NÄDALAVAHETUSTEL kütitud metssigade vereproovide vastuvõtmine veterinaarkeskustes ja laboris analüüside tegemine. Vereproove võetakse maakondlikes Veterinaarkeskustes vastu tööpäeviti 8.00 – 16.00 ja labor teeb analüüse samuti tööpäeviti. Samas jätkub proovide vastuvõtt Tartu laboris 24/7. Muutused on tehtud seoses jahihooaja lõppemisega ja vajadusega kasutada ressursse efektiivselt.

Lugupidamisega

Tõnis Korts

EJS tegevjuht

Autor: Silva Milder