OLUKORD HUNDIJAHIL

Kokkuvõtlikult:

Järva 1 ja Järva 2 ohjamisala jahipiirkonnad liidetakse omavahel ning moodustatakse ühtne ohjamisala Järva, mis edaspidi hõlmab Alliku, Ambla, Anna, EPT, Esna, Imavere, Järva-Jaani, Kõrvemaa, Kirna, Koigi, Lõõla, Päinurme, Väätsa jahipiirkondi ja Jäneda jahipiirkonna osa, mis jääb Piibe maanteest lääne poole.

Järva ohjamisalal on huntide küttimismahuks 4 isendit, millest kuni 2 isendit võib kokku küttida alal, mis hõlmab Esna, Imavere, Kirna, Koigi ja Päinurme jahipiirkondi (ohjamisalast on välja arvatud Koeru jahipiirkond, varasema käskkirjaga Kabala, Oisu, Jüriöö, Türi).

Järva ohjamisalal on rangelt soovitatav küttida kärntõve tunnustega isendeid.

Autor: Lauri Ellram