Muutub vereproovide kogumise kord

Alates 1. jaanuarist 2023 muutub SAK lepingu raames vereproovide kogumise kord.

Põllumajandus- ja Toiduamet on teavitanud EJS-i muudatusest 2023. aasta SAK projekti raames metssigadelt vereproovide kogumise ja finanstseerimise osas. Muudatust  ei ole  tehtud emiste organproovide viimise, leitud metssigadelt vereproovide võtmise ega SAK tunnustega leitud metssigadest teavitamiste osas. Neid kogutakse jätkuvalt igast maakonnast ja lepingud saame sõlmida jätkuvalt kõikide maakondadega.

Muudatus seisneb selles, et kui siiamaani uuriti kõiki kütitud metssigu vereproovi kaudu (va Hiiumaa, kus uuriti ca 50% ja lihatööstusesse minevaid metssigu), siis alates 2023. aastast on uurimise skeem selline: neist maakondadest,  kust 2022. aastal  sigade Aafrika katku viirus tuvastati (ja lisaks kust 2023. aastal tuvastatakse), uuritakse kõiki kütitud metssigu (vereproovid). Need on alljärgnevad piirkonnad:

  • IDA-VIRUMAA
  • LÄÄNE-VIRUMAA
  • PÕLVAMAA
  • TARTUMAA
  • VALGAMAA
  • VÕRUMAA

Piirkonnad, kus 2022.aastal SAK levikut ei tuvastatud, ei pea enam kõikidelt kütitud metssigadelt vereproove võtma. Seal võetakse metssealt vereproov vaid juhul, kui selle looma liha läheb tööstusesse või kui on leitud surnud metssiga.

Oluline on ka järjepidev ja õige bioturvameetmete rakendamine.

Autor: Lauri Ellram