METSSIGADE KÜTTIMINE JAANUARI LÕPU SEISUGA

Jaanuari lõpu seisuga on jahimehed küttinud kokku 3767 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 39 metssiga ja SAKi tunnustega hukatud 31 metssiga.

Keskkonnaamet kinnitas septembris sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikuks küttimismahuks 5575 isendit, aasta lõpu seisuga oli sellest täidetud 68% ehk veidi alla kolmveerandi seatud eesmärgist.

Järvamaalt on kütitud 149 siga, limiit 200.

Autor: Lauri Ellram