METSSIGADE KÜTTIMINE 31. DETS. SEISUGA

Eelmise aasta lõpu seisuga on jahimehed küttinud 2619 metssiga. Lisaks on surnult leitud ja maetud 36 metssiga ja SAKi tunnustega hukatud 26 metssiga.

Keskkonnaamet kinnitas septembris sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikuks küttimismahuks 5575 isendit, aasta lõpu seisuga oli sellest täidetud 47%.

Järvamaa on küttinud 92 siga 200-st.

metssiga

Autor: Lauri Ellram