MAK 2014-2020 meede 4. Päinurme, Oisu ja Esna jahtkond

MAK 2014-2020 meede 4. Päinurme, Oisu ja Esna jahtkond.

Investeeringu eesmärk on Päinurme, Oisu ja Esna jahtkonnale jahiulukite nõuetekohase  käitlemiseks vajalike seadmete ostmine.

Investeeringu tulemusena osteti külmkambrid, töölauad ja kondisaag.

Autor: Lauri Ellram