MAK 2014-2020 meede 4. Järva-Jaani jahtkond.

MAK 2014-2020 meede 4.

Investeeringu eesmärk on Järva-Jaani jahtkonnale jahiulukite nõuetekohase  käitlemiskoha  välja  ehitamine.

Investeeringu tulemusena ehitatakse masina hoiuruumi jahiulukite esmakäitlemiseks vajalik ruum koos külmkambri, veetrassi ja kanalisatsiooniga. 

Autor: Lauri Ellram