MAK 2014-2020 meede 4. EPT jahtkond

Investeeringu eesmärk on EPT jahtkonnale jahiulukite nõuetekohaseks käitlemiseks vajalike seadmete ostmine.

Investeeringu tulemusena soetati jahekapp, sügavkülmik, 2 roostevaba lauda, jahekamber ja külmkapp/sügavkülmik.

Autor: Lauri Ellram