JÕULUSPORTING 2014 JUHEND

Võistluste eesmärk: Haavlilaskmise harjutuste propageerimine. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, võistlusvõimaluste loomine talvisel hooajal.

Aeg ja koht: 13.12.2014 algusega kell 10.00

Registreerimine: Registreerimine soovitav ja toimub meiliaadressil yl.mets@mail.eevõi telefon 53418498. Võistluspäeval registreerimine ka kohapeal. Registreerimine lõpeb kell 09.45

Osavõtjad: Võistlustest võivad osa võtta kõik registreerunud ja ohutustehnika alaselt instrueeritud laskurid. Vanusegrupid :

  • Absoluutarvestus (arvesse lähevad ka veteranid ja juuniorid);
  • Juuniorid, sünniaeg 1994 või hiljem ;

  • Veteran, sünniaeg 1959 või varem ;

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud tasub lähetav organisatsioon.

Osavõtumaksu 15 eur laskuri kohta tasutakse kohapeal ;

Programm:

Kõik võistlejad lasevad 2×25 märki. CSP, reeglite kohaselt. Korraldaja võib kasutada ka kaaraja või kaevikraja elementidega laskerada. Sel juhul on laskeskeemi kirjeldus võistluspaigas kirjalikult teadetetahvlil. 50 märgi järel selgitatakse paremusjärjestus veteranide ja juunioride arvestuses. Absoluutarvestuses lastakse 15 märgiline poolfinaalseeria 6 põhivõistluse absoluutarvestuse parema võistleja osavõtul, ning finaalseeriad poolfinaali 4 parema laskuri osavõtul selgitamaks 3-4 ja 1-2 koha võitjad. Poolfinaali pääseja põhivõistluse võrdse tulemuse korral selgitatakse parema teise seeria põhjal, selle võrdsuse korral esimese seeria põhjal ja ka selle võrdsuse korral lisalaskmise teel põhimõttel „kiire surm” ;

Poolfinaalis ja finaalides põhivõistluse tulemust ei arvestata.

6 laskurit põhivõistluse paremusjärjestuse alusel lasevad poolfinaalis 15 märki laskekohtadelt 2, 3 ja 4 ;

Poolfinaali tulemuste põhjal 5 ja 6 koht saavad lõpptulemuseks absoluutarvestuse V ja VI koha ;

Finaalides poolfinaali tulemusi ei arvestata

Poolfinaali tulemuste 3 ja 4 koht lasevad finaali 15 märki selgitamaks võistluste III ja IV koha omanikud

Poolfinaali tulemuste 1 ja 2 koht lasevad finaali 15 märki selgitamaks võistluste I ja II koha omanikud

Poolfinaalis võrdse tulemuse korral selgitatakse paremusjärjestus lisalaskmise teel põhimõttel „kiire surm” ;

Seeriavõistluse koondarvestuses arvestataks nelja parema etapi põhiharjutuse (50 märki) tulemusi.

Võistlusrelvad : Võistlustel lubatakse kasutada sileraudset relva kaliibriga 12 või väiksem (16,20,24,28,410)

Laskemoon: Lubatud on kasutada haavlipadrunit haavlilaenguga kuni 28 g ja haavli suurusega nr. 7 ja peenemad (nr.8, nr.9)

Lisanõuded : Vastavalt võistlusmäärustele peavad kõik laskurid kandma kuulmiskaitseid ja kaitseprille. Kaitseprillide mittekasutamine on lubatud vaid laskuri isikliku vastutusel ja kohtuniku loal.

Autasustamine: Selgitatakse individuaalne paremusjärjestus. Autasustatakse kolme paremat võistlejat absoluutarvestuses, kolme paremat juuniori, kolme paremat veterani. Korraldaja jätab endale õiguse võistlusklasse ühendada, kui klassis on alla 3 laskuri

Täiendav info: Ülo Mets, 53418498

Autor: Aldis