Jõulukaar 2019 juhend

Tere

Aeg läheb kiiresti ja lisan  jahikaar harjutuse võistluse “Jõulukaar 2019”  juhendi.

Kohtumiseni Türil.

JÕULUKAAR 2019

JUHEND

Võistluste eesmärk: Haavlilaskmise harjutuste propageerimine. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, võistlusvõimaluste loomine talvisel hooajal.

Aeg ja koht: 14.12.2019 algusega kell 10.00, Türi, Lokuta lasketiir.

Registreerimine: Registreerimine soovitav ja toimub meiliaadressil yl.mets@mail.ee või telefon 53418498. Võistluspäeval registreerimine ka kohapeal. Registreerimine lõpeb kell 09.45

Osavõtjad: Võistlustest võivad osa võtta kõik registreerunud ja ohutustehnika alaselt instrueeritud laskurid. Vanusegrupid :

– Absoluutarvestus (arvesse lähevad ka veteranid ja juuniorid);

  • Juuniorid, sünniaeg 1999 või hiljem ;

  • Veteran, sünniaeg 1964 või varem ;

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud tasub lähetav organisatsioon.

Osavõtumaksu 15 eur laskuri kohta tasutakse kohapeal ;

Programm:

Kõik laskurid lasevad harjutust Jahikaar kaks seeriat a’ 25 märki.

50 märgi järel selgitatakse paremusjärjestus veteranide ja juunioride arvestuses. Absoluutarvestuses lastakse 16 märgiline poolfinaalseeria 6 põhivõistluse absoluutarvestuse parema võistleja osavõtul, ning finaalseeriad poolfinaali 4 parema laskuri osavõtul selgitamaks 3-4 ja 1-2 koha võitjad. Poolfinaali pääseja põhivõistluse võrdse tulemuse korral selgitatakse põhivõistluse parema teise seeria põhjal, selle võrdsuse korral esimese seeria põhjal ja ka selle võrdsuse korral lisalaskmise teel põhimõttel „kiire surm” ;

6 laskurit põhivõistluse paremusjärjestuse alusel lasevad poolfinaalis 16 märki laskekohtadelt 3, 4, 5 ja 4 , täpne laskmise skeem on toodud allpool ;

Poolfinaali tulemuste põhjal, millele liidetakse põhivõistluse tulemus, 5 ja 6 koht saavad lõpptulemuseks absoluutarvestuse V ja VI koha

Poolfinaali tulemuste, millele liidetakse põhivõistluse tulemus, 3 ja 4 koht lasevad finaali 16 märki selgitamaks võistluste III ja IV koha omanikud

Poolfinaali tulemuste, millele liidetakse põhivõistluse tulemus 1 ja 2 koht lasevad finaali 16 märki selgitamaks võistluste I ja II koha omanikud

Poolfinaalis võrdse tulemuse korral eelistatakse põhivõistlusel parema tulemuses saanud laskurit, selle võrdsuse korral laskurit, kelle viimane seeria on parem, selle võrduse korral laskurit, kelle esimene seeria on parem, ka selle võrdsuse korral ümberlaskmine põhimõttel „kiire surm“ .

Finaalides, ehk siis 3 – 4 koha väljaselgitamiseks ja 1 – 2 koha väljaselgitamiseks lastakse täiendavad 16 märki.

Finaalides eelvõistluse ja poolfinaalide tulemusi ei arvestata. Finaalide võrse tulemuse korral selgitatakse võitja lisalaskmise teel põhimõttel „kiire surm” ;.

Jahikaar harjutuse laskmise skeem ja reeglid :

I laskekoht  – üksik ülemine märk, dublee ülemine märk + alumine märk ;
II laskekoht – üksik ülemine, üksik alumine, dublee ülemine + alumine ;
III laskekoht – üksik ülemine, üksik alumine, dublee ülemine + alumine ;
IV laskekoht – üksik ülemine, üksik alumine, dublee ülemine + alumine ;
V laskekoht – üksik alumine, üksik ülemine, dublee alumine + ülemine ;
VI  laskekoht  – üksik alumine, üksik ülemine, dublee alumine + ülemine ;
VII laskekoht – dublee alumine + ülemine;

Dublee teine märk lastakse välja peale laskuri poolt esimese märgi pihta  lasu sooritamist (mitte üheaegselt).

Poolfinaali ja finaalide laskmise skeem :

III koht dublee ülemine + alumine, kohe seejärel dublee alumine + ülemine ;

IV koht dublee ülemine + alumine, kohe seejärel dublee alumine + ülemine ;

V koht dublee ülemine + alumine, kohe seejärel dublee alumine + ülemine ;

IV koht dublee ülemine + alumine, kohe seejärel dublee alumine + ülemine ;
Iga märgi tabamiseks võib laskur kasutada vaid ühte lasku.
Üksikute märkida laskmisel laeb laskur relva kahe padruniga (välja arvatud I laskekoha üksik märk). Peale esimesele üksikmärgile lasu sooritamist küsib laskur hiljemalt 5 sekundi jooksul teise üksikmärgi.
Relva avamine kahe üksiklasu vahel ei ole lubatud. Relva avamise korral üksiklaskude vahel teeb raja vanemkohtunik laskuri esmakordsel eksimisel hoiatuse, teistkordsel eksimisel karistatakse laskurit möödalasuga.
Juhul, kui dubleemärgi laskmisel teine laskemärk on katkine, arvestatakse esimesele märgile sooritatud lasu tulemus ja kordamisele tuleb dublee, et selgitada teise märgi tulemus. Kui laskur sooritab dubleemärgi laskmisel esimesele märgile kaks lasku (esimene lask ei taba ja tabab teine lask või ei taba kumbki lask) loetakse dublee mõlemad märgid “mööda”.
Relva asend ooteasendis on vaba.

Võistlusrelvad : Võistlustel lubatakse kasutada sileraudset relva kaliibriga 12 või väiksem (16,20,24,28,410)

Laskemoon: Lubatud on kasutada haavlipadrunit haavlilaenguga kuni 28 g ja haavli suurusega nr. 7 ja peenemad (nr.8, nr.9)

Lisanõuded : Vastavalt võistlusmäärustele peavad kõik laskurid kandma kuulmiskaitseid ja kaitseprille. Kaitseprillide mittekasutamine on lubatud vaid laskuri isikliku vastutusel ja kohtuniku loal.

Autasustamine: Selgitatakse individuaalne paremusjärjestus. Autasustatakse kolme paremat võistlejat absoluutarvestuses, kolme paremat juuniori, kolme paremat veterani. Korraldaja jätab endale õiguse võistlusklasse ühendada, kui klassis on alla 3 laskuri.

Täiendav info: Ülo Mets, 53418498

Autor: Ülo Mets