Järvamaa Jahindusklubil on uus juhatus

29.11.2016 a toimus volikogu koosolek, kus muude küsimuste osas määrati ka uus juhatuse koosseis. MTÜ Järvamaa Jahindusklubi juhatusse osutusid valituks:

Toomas Uusmaa

Jüri Pikma

Igor Homin

Mati Hõbemägi

Margus Vaas

Hardi Ulla

Juri Kari

Arvi Luuk

Vello Noorveli

Samal päeval toimunud juhatuse koosolekul valis juhatus juhatuse esimeheks

Mati Hõbemägi

Autor: Kalle Grünthal