JAHITROFEEDE NÄITUS

Eesti Vabariigi 12. jahitrofeede näitus avatakse 20.juunil 2017.a. Sagadis. Näitus jääb praeguse info kohaselt avatuks sügiseni.

Jahitrofeede mõõtmine ja eelhindamine 2017.a toimub üle vabariigis järgmiselt:

1. 10. märtsil Pärnumaal. Kontaktisik Eero Nõmm tel.52 96 428 e-post: parnujl@gmail.com

2. 18.märtsil Harjumaal Padisel. Kontaktisikud: Olev Kuuse tel 52 53 025 e-post: info@padisejs.ee

Rein Sõitja tel 50 27 098 e-post: harjuselts@gmail.com

3. 25.märtsil Saaremaal. Kontaktisik Ive Kuningas tel.52 33 947 e-post selts@sjs.ee

4. 8.aprillil Tartu. Kontaktisik Liivi Amor tel.734 3717, e-post tartu@ejs.ee

5. 22.aprilill Virumaa. Kontaktisikud: Jaan Villak tel.51 65 612 e-post info@rjk.ee,

Egert Malts tel. 53 321 325 e-post ida.virujs@gmail.com

Vabariiklikule näituse esitatavate (medaliväärsete) trofeede hindamine ja mõõtmine toimub 15.-16.juuni Sagadis. Vabariikliku näituse trofeed on reeglina eelhindamise läbinud.

Sagadis toimub ka trofee-ekspertide erinevate tasemete koolitus ja sertifitseerimine. Koolitusel osalemiseks palume eelnevalt, võimalikult varakult registreerida e-posti aadressil ejs@ejs.ee.

Jahitrofeesid võib hindamisele viia ükskõik kuhu eelpool nimetatud hindamiskohtadest. Jahitrofeede esmane hindamine on sellel aastal tasuline.

Lisainfo trofeede hindamiste ja näituste kohta saab EJS tegevjuhi asetäitjalt, näituse peakorraldajalt Andres Lillemäelt tel.5651625 või e-post: andres@ejs.ee.

Autor: Kalle Grünthal