HUNDIJAHIST !!!

Lugupeetud jahtkonnad ja jahimehed
Uuno Treier saatis Teile kõigile huntide küttimise
seisu Eestis ning lisas manuses juurde ka kütitud ja veel küttida lubatud huntide arvu
kolmes järvamaa piirkonnas, Järvamaa I (Alliku, Ambla, Jäneda, Järva-Jaani, Kõrvemaa ja Lehtse),
Järvamaa II (Anna, EPT, Kirna, Lõõla, Väätsa), Järvamaa III (Esna, Imavere, Jüriöö, Kabala,
Koeru, Koigi, Oisu, Päinurme ja Türi).
Manuses oleva tabeli põhjal on esialgsele küttimismahule lisatud Järvamaa I –le 4 hunti ja Järvamaa II-le 3 hunti.
Selgitamaks asjaolusid, mis alusel limiiti suurendati, sain Uuno Treierilt teada, et tegemist on ESIALGSE KAVAGA(!!!),
mis rakendub alles siis, kui vastavasisuline käskkiri on Keskkonnameti poolt allkirjastatud ja jahiklubidele edastatud.
Seega, HETKEL ON LUBATUD KÜTTIDA HUNTE eelmise limiidi alusel.
Tänase päeva seisuga on lubatud küttida:
Järvamaa I: 2 hunti
Järvamaa II: 1 hunt (Lõõla jahtkonnas kütiti täna 15 november isane hunt)
Järvamaa III: 1 hunt
Tulenevalt eelmärgitust ja võttes aluseks Keskkonnaameti 31 oktoobri 2016 Käskkirja nr 1-1/16/404 “Huntide küttimismahu kehtestamine”
p 2.1.5.4., tuleb viimase hundi jaht eelnevalt registreerida telefonil 56 471 473, Kalle Grünthali juures.
Hetkel kehtib see Järvamaa I ja Järvamaa II kohta.

Autor: Kalle Grünthal