JÄRVAMAA MV KIIRMALES 08. OKTOOBRIL KLUBIS

Head liikmed,

Paide Maleklubi korraldab 08. oktoobril kell 11.00 Klubis Järvamaa meistrivõistlused kiirmales 2017 !!!

Juhend

I Eesmärk ja ülesanne

a) välja selgitada 2017. aasta Järvamaa parim kiirmales;

b) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;

c) populariseerida malet Järvamaal;

 II Aeg ja koht

Kiirturniir toimub 8. oktoobril 2017. a. algusega kell 11.00 Paides, Järvamaa Jahindusklubis, aadressil Parkali 28A, Paide linn, Järvamaa. Võistlejate registreerimine lõpetatakse kell 10.50.

 III Osavõtjad

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 20 mängijaga.

 IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, mõtlemisajaga 10 minutit + 5 sekundit mõlemale mängijale partii lõpuni. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:

1) Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine.

2) Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.

3) Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii.

Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:

  1. Buchholz
  2. Buchholz ilma nõrgima vastaseta
  3. Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.

Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

 Korraldaja jätab endale õiguse muuta voorude arvu ja mõtlemisaega vastavalt osalejate arvule.

 V Ajakava

Registreerimine 10.00 – 10.50

Võistluste avamine 11.00 – 11.05

I voor – VII vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.05 – 15.30

Võistluste lõpetamine toimub koheselt peale viimase vooru lõppu

Võistlusel pole ette nähtud lõunapausi.

VI Autasustamine

Korraldajad autasustavad I-III koha võitnuid.

VII Majandamine

Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.

 VIII Registreerimine

Registreerimine eelistatult e-mailile priit.vark@gmail.com või telefonil +372 58 053 895 (Priit Värk), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

 IX Üldist

Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Paide Maleklubi.

Autor: Lauri Ellram