MAK 2014-2020 meede 4. Koigi jahtkond

Investeeringu eesmärk on Koigi jahtkonnale jahiulukite nõuetekohase  käitlemiskoha  välja  ehitamine.

Investeeringu tulemusena ehitatakse uus jahiulukite esmakäitlemiseks vajalik ruum koos külmkambri, veetrassi ja kanalisatsiooniga.

Autor: Lauri Ellram