Keskkonnainspektsiooni teadeanne.

Eriolukorra tõttu on keelatud tegevus lasketiirudes, millest tulenevalt
puudub jahimeestel võimalus sooritada laskekatseid kuni piiravate
meetmete leevendamiseni. Eesti jahimeestel lõppes või peagi lõppeb
märtsis 5, aprillis 122 ning maikuus 1969 laskekatse tunnistuse (SILE,
VINT, KOMBI, VIBU) kehtivus. Keskkonnainspektsioon ei karista alates
2020. aasta märtsikuu algusest kehtivuse kaotanud laskekatse tunnistuse
alusel jahti pidavaid jahimehi. Eriolukorra ajal aegunud laskekatse
tunnistuse alusel võib jahti pidada kuni 30 päeva pärast eriolukorra
piirangute leevendamist ja lasketiirude avamist. Enne 1. märtsi 2020
aegunud laskekatse tunnistuse alusel jahti pidada ei või.
Jahijärelevalve käigus kontrollib Keskkonnainspektsioon jätkuvalt
kõikide jahipidamiseks vajalike dokumentide olemasolu ja kehtivust ning
erisus puudutab vaid eriolukorra ajal aegunud laskekatse tunnistusi.

Tervitades,

Liivi Plumer

Keskkonnainspektsioon

Autor: Lauri Ellram