JUHATUSE KOOSOLEK

JJK juhatuse koosolek toimub 08.02.2018 kell 17.00 Klubis, Parkali 28a.

Päevakord:

1. Eelarve 2018
2. Informatsioon lasketiirust
3. Laekunud avaldused
4. Volikogu kokkukutsumine ja päevakord
5. Jooksvad küsimused

 

Autor: Lauri Ellram