Jõulusporting 2016 juhend

Võistluste eesmärk: Haavlilaskmise harjutuste propageerimine. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, võistlusvõimaluste loomine talvisel hooajal.

Aeg ja koht:  17.12.2016 algusega kell 10.00

Registreerimine: Registreerimine soovitav ja toimub  meiliaadressil yl.mets@mail.ee või telefon 53418498. Võistluspäeval registreerimine ka kohapeal. Registreerimine lõpeb kell  09.45

Osavõtjad: Võistlustest võivad osa võtta kõik registreerunud ja ohutustehnika alaselt instrueeritud laskurid. Vanusegrupid :

–    Absoluutarvestus (arvesse lähevad ka veteranid ja juuniorid);

  • Juuniorid, sünniaeg 1996 või hiljem ;
  • Veteran, sünniaeg 1961 või varem ;

Majandamine: Võistlejate lähetuskulud tasub lähetav organisatsioon.

Osavõtumaksu  15 eur  laskuri kohta tasutakse kohapeal ;

Programm:

Kõik võistlejad lasevad 2×25 märki. CSP või Jahikaare reeglite kohaselt. 50 märgi järel selgitatakse paremusjärjestus veteranide ja juunioride arvestuses. Absoluutarvestuses lastakse 15 (jahikaare puhul 16) märgiline poolfinaalseeria 6 põhivõistluse absoluutarvestuse parema võistleja osavõtul, ning finaalseeriad poolfinaali 4 parema laskuri osavõtul selgitamaks 3-4 ja 1-2 koha võitjad. Poolfinaali pääseja põhivõistluse võrdse tulemuse korral selgitatakse parema teise seeria põhjal, selle võrdsuse korral esimese seeria põhjal ja ka selle võrdsuse korral lisalaskmise teel põhimõttel „kiire surm” ;

Poolfinaalis  ja finaalides  põhivõistluse tulemust ei arvestata.

6 laskurit põhivõistluse paremusjärjestuse alusel lasevad poolfinaalis 15 märki laskekohtadelt 2, 3 ja 4 (jahikaare puhul 16 märki kohtadelt 3,4,5,4) ;

Poolfinaali tulemuste põhjal 5 ja 6 koht  saavad lõpptulemuseks absoluutarvestuse V ja VI koha ;

Finaalides poolfinaali tulemusi ei arvestata

Poolfinaali tulemuste 3 ja 4 koht lasevad finaali 15 (jahikaare puhul 16 märki) märki selgitamaks võistluste III ja  IV koha omanikud

Poolfinaali tulemuste 1 ja 2 koht lasevad finaali 15 (jahikaare puhul 16 märki) märki selgitamaks võistluste I ja II koha omanikud

Poolfinaalis võrdse tulemuse korral selgitatakse paremusjärjestus lisalaskmise teel põhimõttel  „kiire surm” ;

Võistlusrelvad : Võistlustel lubatakse kasutada sileraudset relva kaliibriga 12 või väiksem  (16,20,24,28,410)

Laskemoon: Lubatud on  kasutada haavlipadrunit haavlilaenguga kuni 28 g ja haavli suurusega  nr. 7 ja peenemad  (nr.8, nr.9)

Lisanõuded : Vastavalt võistlusmäärustele peavad kõik laskurid kandma kuulmiskaitseid ja kaitseprille. Kaitseprillide mittekasutamine on lubatud vaid laskuri isikliku vastutusel ja kohtuniku loal.

Autasustamine: Selgitatakse individuaalne paremusjärjestus. Autasustatakse kolme paremat võistlejat absoluutarvestuses, kolme paremat juuniori, kolme paremat veterani. Korraldaja jätab endale õiguse võistlusklasse ühendada, kui klassis on alla 3 laskuri   Täiendav info: Ülo Mets, 53418498

Autor: Ülo Mets