Järvamaa Jahindusklubi MTÜ jahtkondadevahelise võistluse juhend 2020

JÄRVAMAA JAHINDUSKLUBI MTÜ JAHTKONDADEVAHELISE VÕISTLUSE                                   

                                                   JUHEND

Võistluste eesmärk: Järvamaa Jahindusklubi MTÜ 2020 parima jahtkonna selgitamine haavlilaskmises. Laskurite laskealaste oskuste tõstmine, haavlilaskmise propageerimine,

Aeg ja koht: Võistlused viiakse läbi  alates  01.06.2020 kuni 31.10.2020 jooksva kokkuleppelise graafiku alusel Türil, Lokuta haavlilasketiirus.

Registreerimine:  Telefonil  53418498, Ülo Mets või Järvamaa Jahindusklubis  3850820

Osavõtjad:  Kõikide Järvamaa Jahindusklubi MTÜ jahtkondade esindused.

  • Harjutust võib laskepäeval jahtkonnast sooritada piiramata arv laskureid ;
  • Arvestatakse jahtkonna nelja erineva laskuri laskepäeva parima seeria tulemuse summa. Maksimaalne võimalik tulemus seega 100 tabamust ;
  • Jahtkond võib sooritada harjutust mitmel erineval päeval. Arvesse läheb kõikidest soorituskordadest parim lõpptulemus.

Majandamine: Võistkonna lähetus- ja osavõtukulud tasub lähetav jahtkond.  Ühe laskuri üks seeria (25 märki) on tasuga 4,00 EUR ;

Programm:

Üks seeria 25 märki skeet (kaarrada)  harjutust alljärgneva skeemi kohaselt :

I laskekoht  – üksik ülemine märk, dublee ülemine märk + alumine märk ;
II laskekoht – üksik ülemine, üksik alumine, dublee ülemine + alumine ;
III laskekoht – üksik ülemine, üksik alumine, dublee ülemine + alumine ;
IV laskekoht – üksik ülemine, üksik alumine, dublee ülemine + alumine ;
V laskekoht – üksik alumine, üksik ülemine, dublee alumine + ülemine ;
VI  laskekoht  – üksik alumine, üksik ülemine, dublee alumine + ülemine ;
VII laskekoht – dublee alumine + ülemine ;
Dublee teine märk lastakse välja peale laskuri poolt esimese märgi pihta  lasu sooritamist (mitte üheaegselt).
Iga märgi tabamiseks võib laskur kasutada vaid ühte lasku.
Üksikute märkida laskmisel laeb laskur relva kahe padruniga (välja arvatud I laskekoha üksik märk). Peale esimesele üksikmärgile lasu sooritamist küsib laskur hiljemalt 5 sekundi jooksul teise üksikmärgi. Relva avamine kahe üksiklasu vahel ei ole lubatud. Relva avamise korral üksiklaskude vahel teeb raja vanemkohtunik laskuri esmakordsel eksimisel hoiatuse, teistkordsel eksimisel karistatakse laskurit möödalasuga.
Juhul, kui dubleemärgi laskmisel teine laskemärk on katkine, arvestatakse esimesele märgile sooritatud lasu tulemus ja kordamisele tuleb  dublee teise  märgi tulemuse selgitamiseks.
Kui laskur sooritab dubleemärgi laskmisel esimesele märgile kaks lasku (esimene lask ei taba ja tabab teine lask või ei taba kumbki lask) loetakse dublee mõlemad märgid “mööda”.
Relva asend ooteasendis on vaba.

Võistlusrelvad : Võistlustel lubatakse kasutada sileraudset relva kaliibriga 12 või väiksem  (16,20,24,28,410)

Laskemoon: Lubatud on  kasutada haavlipadrunit haavlilaenguga kuni 28 g ja haavli suurusega  nr. 7 ja peenemad  (nr.8, nr.9)

Lisanõuded :

Kõik laskurid on kohustatud enne laskmise algust tutvuma lasketiiru sisekorra reeglitega, ohutustehnika reeglitega ja andma selle kohta allkirja vastavasse raamatusse.

Vastavalt võistlusmäärustele on rangelt soovituslik, et kõik laskurid kannaksid kuulmiskaitseid ja kaitseprille. Kuulmiskaitsmete ja  kaitseprillide mittekasutamisel lasub kogu vastutus võimalike kahjude eest laskuril.

Autasustamine: Selgitatakse jahtkondadevaheline paremusjärjestus.  Järvamaa Jahindusklubi  MTÜ 2020 aasta eelarveliste vahendite olemasolu korral autasustatakse kolme paremat MTÜ Järvamaa Jahindusklubi jahtkonda haavlilaskmise 2020 a auhinnafondiks ettenähtud vahendite arvelt alljärgnevalt  :

I  koht  250 eur

II koht 200 eur

III koht  150 eur

Täiendav info

Ülo Mets 53418498.

Autor: Ülo Mets