JÄRVA 3 Hundi küttimismaht suurenes

Head Jahimehed

Keskkonnaameti peadirektori muutis oma  06.12.2016 käskkirja nr 1-1/16/404 „Hundi küttimismahu kehtestamine 2016/2017 jahiaastaks” ning otsustas punkti 2.1.5.3 alusel, et „Järva 3″, küttimismaht  on 4 hunti.

Käskkiri puudutab  Esna, Imavere, Jüriöö, Kabala, Koeru, Koigi, Päinurme, Oisu ja Türi jahipiirkonda.

Ülalmärgitud jahipiirkondades on kütitud neljast hundist üks. Seega on lubatud küttimismahuks veel 3 hunti.

Autor: Kalle Grünthal