HUNTIDE KÜTTIMISEST

Hundiküttidele teadmiseks, et Järvamaal on lubatud veel küttida kokku 3 hunti kõikides  jahipiirkondades kokku.

Viimaseks jahiks tuleb registreerida.

 

Autor: Kalle Grünthal