HUNDIJAHIST (täiendatud)

Head Jahimehed

Keskkonnaameti peadirektori muutis oma  31.10.2016 käskkirja nr 1-1/16/404 „Hundi küttimismahu kehtestamine 2016/2017 jahiaastaks” otsustuse punkti 2.1.5.1 ning sõnastas selle järgmiselt:
„2.1.5.1. Järva 1, küttimismaht 7, küttida võib Alliku, Ambla, Jäneda, Järva-Jaani, Kõrvemaa, Lehtse jahipiirkondades;”.
2.3. Muuta Keskkonnaameti peadirektori 31.10.2016 käskkirja nr 1-1/16/404 „Hundi küttimismahu kehtestamine 2016/2017 jahiaastaks” otsustuse punkt 2.1.5.2 ning sõnastada see järgmiselt:
„2.1.5.2. Järva 2, küttimismaht 6, küttida võib Anna, EPT, Kirna, Lõõla, Väätsa jahipiirkondades;”

Seega on huntide küttimismahu suurenemine jõustunud.

Autor: Kalle Grünthal