HUNDIJAHIST

Keskkonnaameti uue käskkirjaga eraldati Järva ohjamisala põhja piirkonda 5 lisaluba.

Lõuna piirkonnas järel 2 luba.

Autor: Lauri Ellram