OLUKORD HUNDIJAHIL !!!

Täna 25 veebruaril kütiti Lõõla jahipiirkonnas 2 hunti.
Samal päeval kella 15.50 ajal on piirdes veel hunt.
See tähendab, et enne Lõõla meeste jahi tulemuse teada saamist on jaht mujal piirkonnas keelatud, kuni
uue informatsioonini, ehk jaht tuleb registreerida, juhul kui Lõõla mehed viimast hunti ei taba.

Autor: Kalle Grünthal