OLUKORD HUNDIJAHIL

Järva ohjamisalale eraldatud 8 täiendavast hundiloast kütiti nädalavahetusel ära 5 hunti. 2 hunti Kaiust, 2 Jüriööst ning 1 Allikult.

3 luba on veel järel !!!

Autor: Lauri Ellram