Keskkonnainspektsiooni teade helisummutite kohta

Keskkonnainspektsioon andis teada helisummutite kohta. Jahimehed
küsivad inspektoritelt, millal peab jahipidamisel olema helisummuti
jahirelva küljest eemaldatud ja millal mitte.

Relvaseaduse § 201 lg 3 järgi on helisummuti tulirelvaga tulistamisel
tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seade, mida on tulirelvale
lubatud kinnitada ja kasutada jahipidamisel või lasketiirus või
laskepaigas.

Helisummuti omandamise õiguse annab relvaluba. Seega peab kodus
relvakapis ning jahile minnes ja jahilt tulles olema helisummuti
jahirelva küljest eemaldatud. Kui jahimees peab individuaaljahti, mille
kestel vahetab laskekohti (nt sokujahil rohumaid), peab jahimees
transportima laadimata jahirelva püssikotis ning helisummuti olema
jahirelva küljest eemaldatud, kuna laskekohtade vahetamise ajaks
jahipidamine lõppeb. Kui jahimehed peavad ühisjahti, avatakse
jahipidamine jahinimekirjaga ning jahipidamine kestab terve päeva koos
laskekohtade vahetamisega ning jahimees ei pea jahirelva asetama
laskekohtade vahetamiseks püssikotti. Ühisjahis jahipidamine päeva
kestel ei katke ning seega ei pea helisummutit relva küljest
laskekohtade vahetamisel eemaldama.

Relvaseadust menetleb Politsei- ja Piirivalveamet (PPA). Kui
Keskkonnainspektsioon avastab relvaseaduse § 201 lg 3 rikkumise, tuleks
olukord inspektorite poolt fikseerida ning edastada menetluse alustamise
otsustamiseks PPA-le.

Autor: Lauri Ellram