KARUJAHT

Kokku võib küttida Järvamaal 9 karu; sellest:
1) perioodil 1.08-31.08 1 karu jahipiirkonna kohta Imavere ja Oisu jahipiirkonnas. Ülejäänud jahipiirkondades (sh Lehtse) on lubatud küttida kokku 7 karu, maksimaalselt 1 isend jahipiirkonna kohta.
2) perioodil 1.09-31.10 võib küttida kõikides jahipiirkondades (sh Lehtse) kuni maakondliku küttimismahu täitumiseni

Karujahti enda piirkonnas korraldab jahtkonna esimees ning tema registreerib ka jahid.

Karujahi käskkiri:

KeA_korraldus_pruunkaru_

 

Autor: Lauri Ellram