Jõustus jahieeskirja muudatus

15. juulist jõustus jahieeskirja muudatus. Keskkonnaminister Marko Pomerants
allkirjastas selle 9. juulil ja andis sellest kohe 10. juulil ka teada
kokkutuleku avamisele saadetud läkituses. Kauaoodatud muudatus seadustab nn
pukikatse. Määruse järele siledaraudse jahirelva kasutamiseks
suurulukijahil, välja arvatud ajujahil, sooritab laskekatse tunnistuse
taotleja siledaraudse jahirelva harjutuse seisvale märgile laskekauguselt 35
meetrit, mille korral:

  1. kasutatakse ümmargust (välisdiameetriga 34 cm) märklehte;
  2. harjutus sooritakse toelt või vabalt valitud asendist, välja arvatud
    laskeasend lamades;
  3. kuue üksiklasu sooritamiseks on aega 9 minutit;
  4. laskekatse loetakse sooritatuks, kui viis lasku on tabanud ümmargust
    märklehte.

Vintrelva kasutamiseks suurulukijahil, välja arvatud ajujahil, sooritatakse
katse laskekauguselt 50 m.

Teine muutus on see, et vintraudse või kombineeritud jahirelva kasutamisel
harjutusel jooksev metssiga on laskekaugus 50 meetrit.

Täpsemalt saab määrust lugeda riigiteatajast.

Autor: Silva Milder