TÄIENDAV HUNDI LIMIIT

Keskkonnaameti käskkirjaga anti mõlemale Järva piirkonnale 2 hundi küttimise luba juurde.

Järva 1 küttida 4 hunti, Järva 2 küttida 2 hunti. Järva2 ohjamisalast arvati välja Kabala, Oisu, Jüriöö ja Türi jahtkonnad ning seal jaht kinni.

Autor: Lauri Ellram