SAK: SOOVITUSED JAHIMEESTELE (10.09.2014)

KESKKONNAAMET

15.09.2014
Soovitused jahimeestele:
Peamine põhimõte:
Metssigu ei tohi ajada liikvele, milleks
  1. jätkata küttimist arvukuse piiramiseks,
  2. jahipidamisviisidest eelistada hiilimis-, varitsus- ja otsijahti,
  3. võimalusel küttida metssigu olemasolevatel söödakohtadel,
  4. olemasolevaid söödakohti varustada pidevalt kvaliteetse söödaga, vältimaks sigade liikumist ka peale söödakohas küttimist,
  5. uusi söödakohti rajada vaid juhul, kui need puuduvad lähikonnas,
  6. vältida võimalusel metssigadele korraldatavaid ajujahte,
  7. põtrade arvukuse piiramiseks korraldatavaid ajujahte viia läbi aladel, kus metssigade esinemine on vähetõenäoline.
Heaks kiidetud Riikliku Loomatauditõrje Komisjoni 10.09.2014.a istungil.
Teet Koitjärv
Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)

Autor: Aldis