Author Description

Lauri Ellram

MAK 2014-2020 meede 4. Jäneda jahtkond

MAK 2014-2020 meede 4. Jäneda jahtkond   Investeeringu eesmärk on Jäneda jahtkonnale jahiulukite nõuetekohaseks  käitlemiseks vajalike seadmete ostmine. Investeeringu tulemusena osteti külmkamber ja töölaud

Põdrapeibutamise koolitus

Põdrapeibutamise koolitus. 24. augustil kell 18.00. Järvamaa jahindusklubi, Parkali 28a, Paide. Osalus 20€/inimene. Mõned pasunad müügiks. Lisaks teooriale vaatame üle erinevad peibutusvahendid – sarved, pasunad, lõhnad, varjed ja kujud. Mida neist tasub soetada ja mida mitte. Samuti saavad kõik huvilised pasunaga oma oskusi proovida. Lisainfo https://www.loodusmatkad.eu/podrapeibutamine või mario.traks@hotmail.com

KARUJAHT

Kokku võib küttida Järvamaal 9 karu; sellest: 1) perioodil 1.08-31.08 1 karu jahipiirkonna kohta Imavere ja Oisu jahipiirkonnas. Ülejäänud jahipiirkondades (sh Lehtse) on lubatud küttida kokku 7 karu, maksimaalselt 1 isend jahipiirkonna kohta. 2) perioodil 1.09-31.10 võib küttida kõikides...

Jahitrofeede hindamine 29. juunil

Jahitrofeede hindamine toimub 29. juunil algusega kell 10 Järvamaa jahindusklubis (Parkali 28a, Paide). Trofeed tuleb tuua klubisse hiljemalt 28. juuniks. Kontakisik: Lauri Ellram, tel 5348 6408, jklubi@jklubi.ee. Koljud 5€. Kihvad, sarved 10€. Soku ja hirvesarved, metssea kihvad tuleb tuua ilma aluseta. Tasuda saab AINULT SULARAHAS! Trofeede mõõtjad, kes soovivad...

Lasketiir avatud pühapäeviti

Sellest nädalast toimuvad treeningud ainult pühapäeviti, alates kella 11.00st. Laskekatsed eelneva kokkuleppe alusel. Lasketiiru puudutavate küsimuste korral võtke ühendust: Kaido Kattai 5615 6912 või Igor Homin 51 77 570

MAK 2014-2020 meede 4. Päinurme, Oisu ja Esna jahtkond

MAK 2014-2020 meede 4. Päinurme, Oisu ja Esna jahtkond. Investeeringu eesmärk on Päinurme, Oisu ja Esna jahtkonnale jahiulukite nõuetekohase  käitlemiseks vajalike seadmete ostmine. Investeeringu tulemusena osteti külmkambrid, töölauad ja kondisaag.

LASKEKATSED ARAVETEL

Aravete lasketiiru ajad laskekatseteks ning treeninguteks mais: Treeningud tasuta, laskekatse 1 relv 10€, kaks relva kokku 15€. Tiir avatud mais esmaspäeviti alates kella 18.00: 10, 17, 24 ja 31 mai. Lisainfo ja eelregistreerimine: Jaanus Noorveli 52 368 55

Garaaži rent

Otsime klubi garaažile (50m2) uut rentnikku.  Hind 75€+ km20% kuus. Lisainfo: 53 486 408

Jahitrofeede hindamised märtsis jäävad ära

Koroona olukorrast tulenevalt jäävad märtsiks kavandatud trofeede hindamised ära. Praegu jäävad aprilli kokkulepped jõusse. Olukorra leevenedes lepime kokku ära jäänud hindamised aprillis-mais. Täiendav teave Andres Lillemäe tel 565 1625 või e-post andres@ejs.ee.

Seakatku infopäev jahimeestele

25. veebruaril toimub veebipõhine infopäev, kus jagatakse teavet sigade Aafrika katku olukorra, leviku ja tegevuste kohta riigis. EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on tegemist traditsioonilise infopäevade jätkumisega. „Seoses koroonaviiruse olukorraga toimub see sel korral veebikeskkonnas,“ selgitas Korts. Päeva modereerib...

TROFEEDE HINDAMINE

Märtsis ja aprillis toimuvad trofeede hindamised üle Eesti. Korraldab EJS. R 26.03.2021 kell 9.00 Järvamaa Jahindusklubis (Parkali 28a, Paide), Koljud 5€ ning kihvad, sarved 10€. Soku ja hirvesarved tuleb tuua ilma aluseta, metssea kihvad samuti. Trofeed tuleb klubisse tuua hiljemalt 25. märtsiks.

MAK 2014-2020 meede 4. Järva-Jaani jahtkond.

MAK 2014-2020 meede 4. Investeeringu eesmärk on Järva-Jaani jahtkonnale jahiulukite nõuetekohase  käitlemiskoha  välja  ehitamine. Investeeringu tulemusena ehitatakse masina hoiuruumi jahiulukite esmakäitlemiseks vajalik ruum koos külmkambri, veetrassi ja kanalisatsiooniga. 

Hundi küttimine jätkub endises mahus

Tallinna Ringkonnakohus tühistas Tallinna Halduskohtu määruse, millega jättis MTÜ Eesti Suurkiskjad esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata. Sellega taastati Keskkonnaameti algselt kehtestatud hundi küttimismaht. Järva ohjamisalas on veel küttida 10 hunti. Hundi küttimine jätkub endises mahus

EJSi juhtide pöördumine

EJS-i juhtide pöördumine liikmete poole. Lugupeetud EJS-i liikmed Eile, 8. detsembril saabus meile teade, et hundijaht on osaliselt peatatud. Tallinna halduskohtusse on pöördunud paar nädalat vana MTÜ Eesti Suurkiskjad esindaja kaebusega. Selles nõutakse hundijahi täielikku peatamist kuna hundid on...

Teavituskiri hundijahi tingimuste muutmise kohta seoses esialgse õiguskaitse rakendamisega haldusasjas nr 3-20-2368

Keskkonnaameti teade muutmata kujul: Edastan alljärgneva info: 28.11.2020 (koos 02.12.2020 kaebuse täpsustusega) saadeti Tallinna Halduskohtule MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebus Keskkonnaameti 29.10.2020 käskkirja nr 1-1/20/192 ” Hundi küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastaks” tühistamiseks. Ühes kaebusega esitas kaebaja kohtule esialgse õiguskaitse taotluse,...

Klubi ühisjaht Oisus 14. novembril

Käes on aeg taas pidada ühisjahti, 14. novembril Oisu jahimaadel. Järjekorras 14. jaht. Kogunemine kell 08.30 Taikse Kultuurimaja juures. Ühisjahi peakorraldaja ANTS KAIV, 52 71 501. Jahis osalemiseks on vaja ennast registreerida ning tasuda osavõtutasu 15€ hiljemalt 10.novembriks minu arveldusarvele: LAURI ELLRAM EE551010010313635016, selgituseks ÜHISJAHT ning oma nimi. Pärast jahti...

HUNDIJAHIST 2020

Järva ohjamisalal on lubatud küttida sellel hooajal 20 hunti. Hundijahist täpsemalt saab lugeda siit: http://www.ejs.ee/sel-jahihooajal-tohib-kuttida-140-hunti/

Keskkonnainspektsiooni teade helisummutite kohta

Keskkonnainspektsioon andis teada helisummutite kohta. Jahimehed küsivad inspektoritelt, millal peab jahipidamisel olema helisummuti jahirelva küljest eemaldatud ja millal mitte. Relvaseaduse § 201 lg 3 järgi on helisummuti tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seade, mida on tulirelvale lubatud kinnitada ja kasutada jahipidamisel või lasketiirus või laskepaigas. Helisummuti omandamise õiguse annab relvaluba. Seega peab kodus relvakapis ning jahile minnes ja jahilt tulles olema helisummuti jahirelva küljest eemaldatud. Kui jahimees peab individuaaljahti, mille kestel vahetab laskekohti (nt sokujahil rohumaid), peab jahimees transportima laadimata jahirelva püssikotis ning helisummuti olema jahirelva küljest eemaldatud, kuna laskekohtade vahetamise ajaks jahipidamine lõppeb. Kui jahimehed peavad ühisjahti, avatakse jahipidamine jahinimekirjaga ning jahipidamine kestab terve päeva koos laskekohtade vahetamisega ning jahimees ei pea jahirelva asetama laskekohtade vahetamiseks püssikotti. Ühisjahis jahipidamine päeva kestel ei katke ning seega ei pea helisummutit relva küljest laskekohtade vahetamisel eemaldama. Relvaseadust menetleb Politsei- ja Piirivalveamet (PPA). Kui Keskkonnainspektsioon avastab relvaseaduse § 201 lg 3 rikkumise, tuleks olukord inspektorite poolt fikseerida ning edastada menetluse alustamise otsustamiseks PPA-le.

METSSIGADE KÜTTIMISMAHT

Keskkonnaameti poolt määratud tänavune metssigade küttimismaht: Ambla        23 Anna        21 EPT        11 Esna        20 Imavere        21 Jäneda        16 Järva-Jaani    22 Jüriöö        14 Kirna        10 Koigi            28 Kõrvemaa    36 Lehtse        17 Lõõla            17 Oisu            18 Päinurme        15 Türi            13

LASKETIIR LÕPETAB HOOAJA

Kuna pime aeg on kohe käes, siis lasketiir on sel hooajal viimast korda avatud järgmisel teisipäeval. Saab ka laskekatseid sellel päeval sooritada.

KARUJAHT JÄRVAMAAL LÕPPENUD

Karu jaht selleks aastaks läbi, viimane karu kütiti Jäneda jahtkonnast. Järvamaalt kütiti kokku 10 karu: Järva Jaanist, Amblast, Koerust, Kõrvemaalt, Lehtsest, Koigist, Päinurmest, Roosna Allikult, Jüriöölt, Jänedalt.

VIIMANE KARU LUBA

Türil jäi karu küttimata. See luba läheb 1. oktoobrist vabaks. Tegime loosimise kus 1 jahtkond korraga metsas, et vältida võimalikku üleküttimist. Üks jahipäev kestab 24h, alates lõunast kella 12.00st järgmise päeva 12.00ni. Saadan teile jahipäevade nimekirja. Kui keegi tahab...

LASKEKATSED SELLEL PÜHAPÄEVAL

Järva tiirus on võimalik sooritada laskekatseid (sile/vint) sellel pühapäeval 27.09 alates kella 11.00st. Vajalik eelregistreerimine Igor Homini telefonil: 51 77 570 Treeninguid sellel päeval ei toimu !!!

Instruktorite koolitus 11. septembril 2020

11. septembril toimub laskeinstruktorite koolitus Kohilas. Esialgu on planeeritud koolitus Kohilas kohapeal, kuid vastavalt hetkeolukorrale või osavõtjate arvule, võib koolitus toimuda ka videokoolitusena. Täpse info anname teada hiljemalt 7. septembriks. Täpsem info: http://ejsl.ee/instruktorite-koolitus-septembris-2020/

Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele

Head jahimehed, anname teada, et järgmine Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele on kavandatud toimuma 5.-6. novembril 2020. Kui olud vähegi võimaldavad, toimub koolitus auditoorselt Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1. Osalemissoovi korral palun registreeruge lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=345&id_ay_toimumine=15604&systeemi_seaded=3,1,12,1, (Lehekülje lõpus on nupp...